Biomass Energy Engineering

Where Knowledge Counts

Biomass Energy Engineering, opgericht door dr. ing. Christiaan van der Meijden, heeft ruim 25 jaar ervaring met de ontwikkeling, inbedrijfname en troubleshooting van thermische (biomassa) installaties, zoals verbrandingsinstallaties en vergassingsinstallaties.

Biomass Energy Engineering ondersteunt innovatieve bedrijven en onderzoeksinstituten bij de ontwikkelingen van hun technologie. Biomass Energy Engineering heeft bedrijven zoals ECN, TNO, Alucha, Dahlman Renewable Technology / Synova, Microgen, Premier Green Energy, HVC, BWSC en TBM Europe geassisteerd bij hun ontwikkelingen.

Biomass Energy Engineering richt zich op:

Technisch advies Biomassa energie

Technisch advies mbt het opwekken van duurzame energie uit biomassa reststromen, zoals afvalhout, rioolslib en residuen uit de landbouw.

Thermische conversie

Het mede ontwikkelen van thermische conversie installaties (verbranding, vergassing, torrefactie en pyrolyse) voor de productie van duurzame warmte en elektriciteit.

Technologie voor Bio-Fuels productie

Het mede ontwikkelen van technologie voor de productie van transportbrandstoffen (Fischer Tropsch liquids, methanol, DME, CNG en LNG).

Dr. ing. Christiaan van der Meijden heeft meer dan 25 jaar ervaring met de thermische conversie van biomassa, afval en steenkool. Hij begon zijn loopbaan in 1994 als commissioning engineer bij Stork Ketels en maakte twee jaar later de overstap naar energieonderzoeksinstituut ECN.

Lees verder